ގއ. ދާއިރާތަކުގެ ކޯޅުން: 100 އަހަރުވީ އަނިޔާވެރިކަން އަދިވެސް ހަދާން ނުނެތޭ!

ގއ. އަތޮޅަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން ފާހަގަކޮއްލެވޭ އަތޮޅެކެވެ. މީހުންގެ ނުބައި ކަމުންނާއި، ނުލަފާ ކަމުން ފާހަގަ ކޮށް، ހަޖޫ ޖަހާ މަޝްހޫރު އަތޮޅެކެވެ. މިކަން މިހެންވަނީ ސަބަބެއް ނެތިއެއްވެސް ނޫނެވެ. މީގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ގއ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާލުމުންވެސް ފެނެއެވެ. އަނިޔާވެރިކަމާއި، ބޭއިންސާފުގެ މަގުން ކަންކުރާއިރު ގއ. ގެ ރައްޔިތުން ބަލަން ނުތިބޭނެ ކަން މީ ހަގީގަތެވެ. ކުރެވުނު ކަމެއް ކުރާނެއެވެ. އެއްގޮތުން ނުވެއްޖެ ނަމަ އަނެއްގޮތުން ކުރަން …

ގއ. ދާއިރާތަކުގެ ކޯޅުން: 100 އަހަރުވީ އަނިޔާވެރިކަން އަދިވެސް ހަދާން ނުނެތޭ! Read More »