social

ހުޅުމާލޭގެ ހަދަމުންދާ އިމާރާތަކުން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ!

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތެއްގެ 8 ވަނަ ބުރިން މިއަދު ވަނީ ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ވެއްޓި މަރުވެފައެވެ. މިދޭތެރެއިނ މާލޭއަދި ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތްތަކުން މީހުންވެއްޓި  އަނިޔާ/ މަރުވާމިންވަރު މިވަނީ މައްޗައްގޮސްފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން އެމީހާ މަސައްކަތް ކުރީ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓެއްގައި އެެވެ. ނަމަވެސް، ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓު ތަކުގެ މަސަތްކަތް ކުރިޔައްގެންދަނީ ސަލާމަތާއި ރައްތާރިކަމަށް ބަލައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.