ކޫއްޑޫގެ ވިޔަފާރިވަނީ އެންސިސް އިން ހިސޯރުކޮއްފައި

ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް އަކީ ދިވެހިދައުލަތަށް ޑޮލަރު ގެންނަ މައި އެއްކުންފުނިއެވެ. ކޫއްޑޫގެ މައި ވިޔަފާރި އަކީ ގަޑުކޮއްފައި ހުންނަ ކަޅުބިލަމަހުގެ ވައްތަރުތަށް ރާއްޖޭގެ ބޭރު މާރުކޭޓުތަކަށް ވިއްކުމެވެ. އަދި މި ކުންފުންޏަކީ އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކު، ލާމު އަދި ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރައްތަކުގެ މަސްވެރިނަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ބޮޑޫ ވަސީލަތެކެވެ. މި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ، ކޫއްޑޫގެ ވިޔަފާރީގެ ކާމިޔާބީ އަދި ނާކާމިޔާބީވެސް ވަނީ ސީދާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި، ދިވެހި ދައުލަތާއި ގުޅިލާމެހިފައެވެ. މިގޮތުން، 2018 ވަނަ އަހަރު …

ކޫއްޑޫގެ ވިޔަފާރިވަނީ އެންސިސް އިން ހިސޯރުކޮއްފައި Read More »