Featured

Waldorf Astoria (Maldives) Ithaafushi under fire for not paying local suppliers

The New York-based hotel chain Hiltons’ top tear brand Waldorf Astoria, with its Maldives based resort Waldorf Astoria Maldives is speculated by many for not paying its suppliers for a quiet sometime after the property opened to guests in 2019. Some reports suggest that the amount is close to 5-7 million USD which is a …

Waldorf Astoria (Maldives) Ithaafushi under fire for not paying local suppliers Read More »

Waldorf Astoria under fire for not paying contractors

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތަފާތު ރިސޯޓު ވޯލްޑޯރފް އެސްޓޯރިއާ އިތާފުށިން ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ލާރިނުދީ މަސައްކަތް ކުރުވާކަން ހާމަވެއްޖެ!

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮއްލެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ “ވޯލްޑޯރފް އެސްޓޯރިއާ ރިސޯޓު” ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ދިވެހި ކުންފުނި “އިތާފުޝި އިންވެސްޓްމަންޓް” އިން 50 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދިވެހި އެކި ކުންފުނިތަކަށް ނުދީ ހިފަހައްޓައިފައިވާކަން ތާޅަފިއްޔަށް އެގިއްޖެ އެވެ. ” އިތާފުށި ރިސޯޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަށް ކުރީ އެކި ކުންފުނިތަކަށް ސަބްކޮންޓްރެކްޓަށް ދޫކޮއްގެން. މަސައްކަތްތަށް ކުރުމަށް އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓާއިއެކު އެއްބަސްވުންތަށް ހެދި، ޕޭމަންޓް ދައްކާނެ ޓާމްވެސް ލިޔެވިފައި އެބަހުރި. އެކަމަކުވެސް، މަސައްކަތަށް ލާރި ދޭންޖެހޭވަރަށް …

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތަފާތު ރިސޯޓު ވޯލްޑޯރފް އެސްޓޯރިއާ އިތާފުށިން ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ލާރިނުދީ މަސައްކަތް ކުރުވާކަން ހާމަވެއްޖެ! Read More »